LIST INTENCYJNY ARCYBISKUPA WIKTORA SKWORCA, METROPOLITY KATOWICKIEGO ORAZ MAŁGORZATY MAŃKI-SZULIK, PREZYDENT MIASTA ZABRZE


Szanowni Państwo!
przed nami dwunasta edycja Metropolitalnego Święta Rodziny. Obchody Święta i popularyzacja związanych z nim idei na trwałe już wpisała się w krajobraz wydarzeń społeczno-kulturalnych naszej aglomeracji. W tym roku promocji rodziny i wartości z nią związanych towarzyszyć będzie myśl: „Rodzina – wspólnota pokoju”.

Jak zawsze wspólnymi siłami pragniemy zachęcić wszystkich ludzi dobrej woli do próby szerszego spojrzenia na rodzinę, która jest nie tylko podstawową komórką społeczną, ale również środowiskiem kształtującym rozwój człowieka. Stąd rodzina pozostaje też pierwszą i niezastąpioną wychowawczynią do życia w pokoju.

W tym duchu zapraszamy uczestników Święta, a szczególnie władze samorządowe miast województwa śląskiego, parafie, stowarzyszenia, organizacje społeczne, dziennikarzy i oczywiście całe rodziny do włączenia się w organizację Metropolitalnego Święta Rodziny. Mamy nadzieję, że refleksja nad wartością rodziny i jej właściwa promocja jako Wspólnoty Pokoju, znajdzie wyraz w konferencjach, seminariach, przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych, panelach dyskusyjnych, sympozjach, wystawach, wykładach, konkursach, imprezach sportowych, festynach, piknikach i przeróżnych wydarzeniach okolicznościowych. Inicjatywy te – podejmowane w różnych miastach i gminach województwa śląskiego – będą zebrane w jeden zwarty tematycznie program dostępny na stronie internetowej www.swieto-rodziny.pl. Warto z tej oferty skorzystać, aby ukazać lokalne zaangażowanie na rzecz rodziny.

Tegoroczne świętowanie zainaugurujemy w sobotę, 18 maja koncertem w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Natomiast nazajutrz, w niedzielę 19 maja o godz. 12.00, w katowickiej katedrze będzie miało miejsce liturgiczne świętowanie Jubileuszy Małżeńskich. Kolejne dni wypełnią interesujące wydarzenia przez nas wspólnie wypracowane.

Szanowni Państwo,
jesteśmy głęboko przekonani, że nasze metropolitalne przedsięwzięcie na rzecz wsparcia rodziny może z powodzeniem rozwijać się w wymiarze ogólnopolskim. Podobnie jak w ubiegłych latach ufamy, że XII Metropolitalne Święto Rodziny zrodzi obfite dobro, które zaowocuje – tak bardzo nam potrzebnym – pokojem na gruncie więzi międzyludzkich i metropolitalnych.


Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Zabrze
abp Wiktor Skworc
Metropolita Katowicki


Katowice, 24 marca 2019 r.