Dostępność


Deklaracja dostępności cyfrowej
Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Metropolitalnego Święta Rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.swieto-rodziny.pl

Data publikacji: 2022-05-10

Data aktualizacji: 2022-05-12

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • nagrania wideo nie posiadają wbudowanych napisów dla osób niesłyszących,
  • niektóre pliki graficzne nie posiadają opisów alternatywnych,
  • brak logicznych użyć nagłówka według hierarchii od najwyższego do najniższego w niektórych treściach.Ułatwienia na stronie www.swieto-rodziny.pl

Strona www.swieto-rodziny.pl posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

  • Wszystkie odnośniki na stronie internetowej są unikalne.
  • Strona została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1. poziom AA.
  • Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS.
  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Stronę można znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki.
  • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron.